Eurocrypt 2015
26 - 30 April 2015
Sofia, Bulgaria
EUROCRYPT 2015
Local Organizing Committee  • Tsonka Baicheva, Institute of Mathematics and Informatics, BAS
  • Violeta Ducheva, SANS
  • Georgi Sharkov, ESI Center Eastern Europe


© 2014 COSIC, KU Leuven
Sofia photo by Simona Nikova